Laboratorium analyses

Voedingsanalyses

De industrie, de producent en de overheid zijn genoodzaakt om gebruik te maken van objectieve vaststellingen uitgevoerd door deskundige laboratoria om de kwaliteit van hun producten ten aanzien van de kopers te kunnen bewijzen. ILVO–T&V wil via de dienstverlening van zijn deskundige laboratoria de expertise ten dienste stellen van de volledige voedingsketen gaande van de primaire productie tot de verwerkende industrie.

Meer over voedingsanalyses

Plant, teelt en bodem

ILVO beschikt over verschillende laboratoria die uitgerust zijn voor biochemisch, genetische en moleculair karakteriseren van Planten en zijn belagers, bodem en substraat.

Meer over plant, teelt en bodem

Dier-gerelateerde analyses

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met problemen als de uitbreiding van het gamma aan producten, de verbetering van de kwaliteit van bestaande producten, het aanwenden van nieuwe technieken en methoden, etc. Daarom is het voor bedrijven onmisbaar vergelijkende proeven uit te voeren op een beperkte schaal en met de nodige juistheid, traceerbaarheid en precisie.
ILVO - DIER wil via zijn dienstverlening de onderzoeksresultaten en de expertise ten dienste stellen van de voedingsketen vertrekkende van de primaire productie tot de verwerkende industrie.

Meer over dier-gerelateerde analyses

Mariene gerelateerde analyses

In het continue streven naar integrale en duurzame kwaliteitszorg in de dierlijke en humane voeding is kwaliteitscontrole een belangrijk item. Dit omhelst verschillende aspecten:

  • Monitoring van de biologische en chemische kwaliteit van het mariene milieu en habitat.
  • Bepaling van contaminanten in het kader van visserij gerelateerd milieubeheer.
  • Samenstelling en productkwaliteit van visvoeders.
  • Samenstelling van visserij- en aquacultuurproducten.

In dit kader zijn correcte en betrouwbare analyses dan ook uitermate belangrijk voor zowel beleidsvoerende instanties, als voor de vis- en veevoederindustrie (als particuliere viskwekers en veehouders). ILVO - DIER heeft daarom al zijn beproevingslaboratoria gegroepeerd in het zgn. “ANIMALAB” of “Animal Marine Laboratory”, die alle overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 werken. Deze norm en meer algemeen het Belgische accreditatiesysteem BELAC biedt aan beproevingslaboratoria, certificatie-instellingen alsook keuringsinstellingen de mogelijkheid om hun deskundigheid aan te tonen en zich een geloofwaardige referentie te verschaffen op nationaal en internationaal niveau.

Meer over mariene gerelateerde analyses