Kennisopbouw luchtemissies veehouderij (VEMIS)

ONDERZOEK

Ter ondersteuning van VEMIS voert de groep milieutechniek methodologisch en projectmatig onderzoek naar het meten en beheersen van de binnenluchtkwaliteit van agrarische gebouwen en luchtemissies bij landbouwactiviteiten. De typische landbouwpolluenten ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur zijn hierbij voorwerp van onderzoek. Naast het ontwikkelen en toepassen van meettechnieken, is deze onderzoeksgroep ook actief op het vlak van de ontwikkeling en evaluatie van duurzame landbouwtechnieken.

DIENSTVERLENING

Er kan beroep gedaan worden op de wetenschappelijke expertise van de groep milieutechniek en zijn onderzoekspartners inzake luchtstromingen, luchtkwaliteit en luchtemissies. Er wordt ook technische ondersteuning geboden via praktijkmetingen. Er kunnen metingen worden uitgevoerd van zowel het binnenklimaat als van de emissies. Hiertoe beschikt Agrotechniek over bemonsteringsapparatuur en een olfactometrisch labo conform NBN EN 13725.

CONTACT

Peter Demeyer, Bart Sonck