Biologische Landbouw onderzoekscoördinatie (NOBL)

DIENSTVERLENING

NOBL, het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding, werd op initiatief van het Beleidsdomein Landbouw & Visserij en op vraag van de biosector opgericht als discussie- en communicatieplatform. In dit netwerk komt een kerngroep van relevante actoren (onderzoekers, overheid, (bio)sector, …) regelmatig samen met als doel vanuit een open samenwerkingscultuur te komen tot een betere kennisopbouw en kennisuitwisseling (kennisontsluiting en –doorstroming) voor de biologische landbouw. Dit moet leiden tot o.a. een betere afstemming van het onderzoek op de noden van de biologische landbouw, meer onderzoeksmogelijkheden, meer voldoening voor de onderzoekers, een hogere efficiëntie van de onderzoeksinspanningen, ….

ILVO coördineert het netwerk en fungeert als aanspreekpunt voor onderzoek biologische landbouw in Vlaanderen.

Meer informatie: NOBL-website

CONTACT

Lieve De Cock (coördinator), Johan Van Waes (voorzitter)