Aquacultuur: kosten/batenanalyse

ONDERZOEK

De onderzoeksgroep is gespecialiseerd in de biologie van kweeksoorten, de structurele en nutritionele vereisten voor de kweek en optimalisatie van kweektechnieken o.a. met betrekking tot infrastructuur, verbeterde voedselconversie, voersamenstelling, waterzuivering, afvalverwerking en –reconversie in polycultuuropstellingen, etc. De verzamelde gegevens dienen als uitgangspunt voor de kosten/batenanalyse.

DIENSTVERLENING

De onderzoeksgroep Aquacultuur heeft een computerprogramma ontworpen waarbij het mogelijk is een dimensionering van een viskwekerij, alsook een kostprijsanalyse en bedrijfsrentabiliteit op te maken. Dit gebeurt aan de hand van input marktgegevens (afzet mogelijkheden, vorm van afzet, prijszetting van afzetproduct en grondstoffen), karakteristieken van de kweekbiologie van de doelsoort (groei, uitval, FCR, optimale densiteit, zuurstofmetabolisme), systeembeschrijving (vormgeving vistanks, recirculatiesysteem,e.d.) en voedingsparameters. Aquaconstruct laat toe op eenvoudige wijze diverse senario’s uit te voeren door wijziging van één of meerdere parameters.

Kostprijsanalyse & bedrijfsrendabiliteit

Programma voor kosten/batenanalyse van kweekinstallaties

CONTACT

Daan Delbare

REFERENTIES

  • Devriendt, G., Delbare, D., Demuylder, E. 2008. Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie. KMO innovatieproject mede gefinancierd door IWT – 060940
  • Constructie tropische garnalenkwekerij in Vlaanderen – 2009 (Privé opdracht)
  • Haalbaarheidsstudie voor een 325 ton tongkwekerij – 2008 (Privé opdracht – AquaSolea)
  • De ontwikkeling van een vetmesterij voor tong (Solea solea) met een jaarlijkse productie van 70 ton in een bestaande infrastructuur – 2006 (Privé opdracht - McSole)
  • De ontwikkeling van een vetmesterij met een jaarlijkse productie van 100 ton tong (Solea solea) – 2005 (Privé opdracht)
  • Demonstratieproject tarbotkweek in Frankrijk – 2007 (Privé opdracht – RecSalat)