Agenda

1-2/10/2020

First BSFM webinar on Food Microbiology

2 hours live conference on Thursday morning and Friday morning (9:30 - 11:30)
With a lot of interesting presentations

lees meer ...

07/10/2020

Online slotevent BioBoost 2020

Graag nodigen we u uit voor het online slotevent van het BioBoost-project op 7 oktober 2020! De bijeenkomst heeft als thema: Naar een circulaire (glas)tuinbouwsector. Diverse sprekers gaan in op de toekomst van de circulaire tuinbouw en de lessons learned vanuit het BioBoost-project. Het event start om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur.
lees meer ...

08/10/2020

Studiedag Voeding

Voeding staat hoe langer hoe meer onder druk. De alsmaar toenemende wereldbevolking maakt een duurzame productie en consumptie meer dan noodzakelijk. Dit maakt dat de toch veelal traditionele voedselsector dient te innoveren om tot milieuvriendelijke voeding te komen.
Op welke manier(en) moet een Vlaams voedselbeleid inwerken op het voedselsysteem en welke zijn inspirerende voedselinitiatieven voor een Vlaams plattelandsbeleid?
lees meer ...