Spuittoestellen

In België zijn alle spuitmachines die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen te verdelen keuringsplichtig. Deze keuringsplicht geldt voor ALLE Europese lidstaten (Europese richtlijn 2009/128/EG). Nochtans kan volgens deze richtlijn voor bepaalde types toestellen vrijstelling verkregen worden per lidstaat mits het uitvoeren van een risicoanalyse voor de betrokken toestellen.

In België geldt op dit moment de keuringsplicht voor volgende types spuitmachines: veldspuiten, boom- en wijngaardspuiten, spuitapparatuur in serres, sierteelt, groenonderhoud (bv. golfterreinen, parken, straten...) en bodemontsmettingsmachines.

Niet keuringsplichtig zijn de rugspuiten, zijnde de spuittoestellen die bij normaal gebruik vanwege hun kenmerken door één enkele persoon gedragen kunnen worden. Lansspuiten zijn eveneens niet onderhevig aan een periodieke controle. Een lansspuit wordt gedefinieerd als een spuit waarop hoogstens 2 dophouders gemonteerd zijn en waarbij de richting en de oriëntatie van de straal worden bepaald door de bediener. (zie onderstaande links voor fotomateriaal)

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.