Spuittoestellen vrijgesteld van keuring

Alle toestellen die gebruikt worden om  bestrijdingsmiddelen toe te passen moeten gekeurd worden, met uitzondering van:

  • de rugspuittoestellen, dat wil zeggen de toestellen die bij normaal gebruik vanwege hun kenmerken door één enkele persoon gedragen kunnen worden.
  • de lansspuittoestellen, dat wil zeggen de spuittoestellen die over ten hoogste twee op het einde van een lans gemonteerde spuitdophouders beschikken waarbij de richting en de oriëntatie van de straal worden bepaald door de bediener.

    lansspuit       

Gedragen spuit    Gedragen spuit   

© ILVO 2007- - Mail vragen en opmerkingen over de website naar: webmaster@ilvo.vlaanderen.be
Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.