Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf maart 2013

Beste landbouwpraktijken voor duurzaam bodembeheer. Toepasbaarheid van beste landbouwpraktijken binnen de huidige landbouwbedrijftypes in de EU.

In het Europese FP7 project Catch-C staat de identificatie van ‘beste landbouwpraktijken’ centraal. Deze landbouwpraktijken beogen een hogere gewasproductie, een verbetering van de bodemkwaliteit en een verlaagde impact van landbouw op de klimaatswijziging. Daarnaast wil het project ook de toepasbaarheid van deze praktijken binnen de verschillende landbouwbedrijftypes in de EU toetsen.

Catch-CDe intensivering van de landbouw binnen de EU heeft de voorbije decennia niet alleen gezorgd voor een verhoogde voedselzekerheid maar heeft ook geleid tot belangrijke bodemdegradatieproblemen. Om deze huidige trend om te keren en de degradatie van land tegen te gaan, wint het toepassen van goede landbouwpraktijken steeds meer aan belang. In dit project zal de impact van diverse landbouwpraktijken op de gewasproductiviteit, de bodemkwaliteit en de klimaatswijziging wordt vastgesteld via een groot aantal bestaande lange termijn veldexperimenten van de partners en een uitgebreide Europese literatuurstudie. Uit deze resultaten zullen de beste landbouwpraktijken geselecteerd worden.

De identificatie van beste landbouwpraktijken is één ding, de toepasbaarheid is vaak een ander verhaal. Financiële overwegingen, een gebrek aan informatie of de huidige wetgeving zijn mogelijke knelpunten die door de landbouwer worden ervaren bij de toepassing ervan. Daarom wil het project aan de hand van een gemengde benadering van interviews, een enquête en focusgroepen bij Europese landbouwers de belangrijkste struikelblokken identificeren die de toepassing van deze beste landbouwpraktijken verhinderen. ILVO zal zich hiervoor focussen op 3 belangrijke landbouwtypes binnen België: (1) akkerbouw in de Leemstreek, (2) melkveehouderij in de Kempen (+ Zandstreek) en (3) groenteteelt in de regio Roeselare. Deze landbouwtypes vertegenwoordigen niet alleen een aanzienlijk areaal binnen de Belgische landbouw, zij hebben tevens te kampen met belangrijke bodemdegradatieproblemen (vb. bodemerosie- en compactie, laag organisch koolstofgehalte,…). Het inwerken van stro, het gebruik van lage druk banden of het toepassen van compost zijn slechts enkele voorbeelden van de praktijken die zullen bevraagd worden.

De resultaten van het project zullen dienen om het beleid en voorlichting te adviseren hoe de toepassing van beste landbouwpraktijken gestimuleerd kan worden. ILVO ontwikkelt binnen dit project ook een publieke webapplicatie: een ‘beslissingstool’ die de landbouwers kan helpen om voor hun specifieke situatie de beste praktijken te selecteren.

Project: Catch-C (Compatibility of Agricultural Management Practices and Types of Farming in the EU to enhance Climate Change Mitigation and Soil Health)
Financiering: EU-FP 7 (Catch-C: http://www.catch-c.eu/)
Looptijd: januari 2012 – december 2014
Samenwerking: Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES), Centre National du Machinisme Agricole, du Genie Rural, des Eaux et des Forets (CEMAGREF), Universidad de Cordoba (UCO), Leibniz-Institut fur Gemuse- und Zierpfanzenbau Grossebeeren/erfurt EV (IGZ), Instytut Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa, Panstowowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB), Universita Degli Studi di Torino (UNITO), Wageningen University (WU), Georg-August-Universitaet Goettingen Stiftung Oeffentlichen Rechts (UGOE), Universita Degli Studi di Milano (UMIL), Instituto Andaluz de Investigaciony Formacion Agraria Pesquera Alimentaria y de la Produccion Ecologica (IFAPA)
Contactpersonen: Greet Ruysschaert, Tommy D’Hose, Ken Bergers