Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2012

Kwaliteitsbepaling van maïs in het kader van rassentoelating. Effect van oogsttijdstip, incubatietijd en droogte op de verteerbaarheid

Bij ILVO loopt momenteel een doctoraatsonderzoek over de kwaliteit van kuilmaïs onder Vlaamse klimaat- en uitbatingsomstandigheden.

rassenonderzoekBedrijven positioneren hun rassen op de markt als kuilmaïs, korrelmaïs of dubbeldoelrassen, als vroeg of laat afrijpende rassen, stay green of dry down rassen, rassen met een hoge zetmeelproductie of rassen met een hoge celwandverteerbaarheid. Naast de genetische invloed van een maïshybride oefenen voornamelijk de omstandigheden tijdens het groeiseizoen, de oogst en bewaring een grote invloed uit op de kwaliteit van het eindproduct. De keuze van het oogsttijdstip vormt hierbij één van de belangrijkste beslissingen.

Gedurende twee opeenvolgende jaren en op verschillende locaties zaaien wij een selectie aan rassen uit. Op drie verschillende tijdstippen worden alle rassen geoogst. Het eerste tijdstip correspondeert met een vroege oogst voor kuilmaïs; het tweede met een late oogst voor kuilmaïs; en het derde tijdstip valt samen met een vroege oogst voor korrelmaïs. Van ieder ras gaan we de totale opbrengst en het aandeel aan stengels, bladeren, spil, korrels en schutbladeren bepalen. Zowel op gedroogde monsters als op ingekuild materiaal voeren we chemische analyses uit, samen met een onderzoek naar de in vitro verteerbaarheid van de totale organische stof, de in vitro celwandverteerbaarheid en de zetmeelbestendigheid.

Bij kuilmaïs is de voederwaardekwaliteit een belangrijke beoordelingsparameter voor toelating. Momenteel ligt de huidige meetmethode van de kwaliteitsparameter van kuilmaïs onder vuur. Niet alleen de analysetechniek, maar vooral ook het oogsttijdstip oefent een grote invloed uit op het bekomen eindresultaat. Een herziening van de kwaliteitsparameter voor kuilmaïs is noodzakelijk. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen tot een wetenschappelijk onderbouwde herziening van de evaluatiecriteria voor toelating van kuilmaïsrassen.

Project: doctoraat “Kwaliteitsbepaling van maïs in het kader van rassentoelating”
Financiering: ILVO + UGENT
Looptijd: 4 jaar
Samenwerking: UGent, CODA
Contact: jolien.swanckaert@ilvo.vlaanderen.be