Emissies rundvee

Dierproeven volgens ethische code en transparant

ONDERZOEK VEEHOUDERIJ

De landbouw is verantwoordelijk voor ruim 11 % van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. Een groot deel daarvan is afkomstig van herkauwers (melk‐ en vleesvee) met als belangrijkste broeikasgas methaan, naast lachgas en koolstofdioxide. ILVO-DIER ontwikkelde zes gasuitwisselingskamers of GUK’s, die toelaten om de gasemissies van grote runderen op individueel niveau permanent te meten en te analyseren. Zo moet men gegevens bekomen die kunnen leiden tot verbeterde en haalbare voederstrategieën, en dus tot een verdere reductie van de emissie van broeikasgassen vanuit de veehouderij.

DIENSTVERLENING VEEHOUDERIJ

In vivo proeven met 6 GUK’s om de emissie van methaan, lachgas, ammoniak en CO2 op individueel niveau te meten bij melk- en vleesvee. Tegelijk kan ook een klassieke nutriëntenbalans opgemaakt worden.

PDF GUK's in beeld (pdf)

Gasuitwisselingskamer (GUK) Meten van emissies in een GUK

ONDERZOEK AGROTECHNIEK

Agrotechniek verricht methodologisch en projectmatig onderzoek naar het meten en beheersen van de binnenluchtkwaliteit van agrarische gebouwen en luchtemissies bij landbouwactiviteiten. De typische landbouwpolluenten ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur zijn hierbij voorwerp van onderzoek. Naast het ontwikkelen en toepassen van meettechnieken, is deze onderzoeksgroep ook actief op het vlak van de ontwikkeling en evaluatie van duurzame landbouwtechnieken.

DIENSTVERLENING AGROTECHNIEK

De onderzoeksgroep milieutechniek van het onderzoeksdomein Agrotechniek verleent advies aan de Vlaamse overheid inzake luchtemissies bij natuurlijk geventileerde stalsystemen (o.a. meettechnieken voor het ventilatiedebiet en gassen).

CONTACT

Sam De Campeneere (veehouderij), Nico Peiren (veehouderij), Peter Demeyer (agrotechniek)