Zoötechnische proeven varkens

Dierproeven volgens ethische code en transparant

ONDERZOEK VEEHOUDERIJ

Het onderzoek in de varkenshouderij situeert zich binnen verschillende onderzoekstopics. Jarenlang werd er uitvoerig kennis opgebouwd rond nutriëntenbehoeften bij varkens, de excreties in het milieu en de bepaling van de vleeskwaliteit. Deze thema’s blijven belangrijke onderzoekstopics. Daarnaast wordt momenteel veel onderzoek gedaan rond de problematiek van castratie en berengeur. Een andere belangrijke focus ligt op de voeding en management voor een goede gezondheid van biggen en vleesvarkens, evenals het uittesten van additieven als alternatief voor antimicrobiële groeibevorderaars.

Het varkensbedrijf telt ongeveer 140 hybride zeugen, 3 Piétrain beren en 900 vleesvarkens (Piétrain hybride).

DIENSTVERLENING VEEHOUDERIJ

 • Voederproeven met biggen van 4 tot 9 weken leeftijd
  ILVO - DIER beschikt over de knowhow, het personeel en de accommodatie voor het uitvoeren van biggenproeven  in gecontroleerde praktijkomstandigheden. De voeders worden in overleg met de opdrachtgever geformuleerd en in de experimentele maalderij geproduceerd. Dit garandeert de precisie die nodig is in dit type proeven. Standaard worden zoötechnische parameters gemeten (groei, voederopname, voederconversie) tussen 4 en 6 weken en tussen 6 en 9 weken. Het geven van diarreescores of het nemen van stalen voor het bepalen van fysiologische parameters zijn ook mogelijk.
 • Voederproeven met vleesvarkens
  Net zoals de biggenproeven kunnen groeiprestaties van vleesvarkens opgevolgd worden in gecontroleerde praktijkomstandigheden. De voeders worden in overleg met de opdrachtgever geformuleerd en in de experimentele maalderij geproduceerd. Dit garandeert de precisie die nodig is in dit type proeven. Standaard worden zoötechnische parameters gemeten (groei, voederopname, voederconversie) in de verschillende groeifases. Andere metingen zijn ook mogelijk. Slachtingen gebeuren in een commercieel slachthuis. ILVO - DIER heeft ervaring met de opvolging van karkaskwaliteit en het nemen van stalen aan de slachtlijn, met een individuele identificatie van de dieren.
 • Verteringsproeven bij biggen en vleesvarkens
   Bij varkens van verschillende gewichtsklassen kunnen zowel de ileale als de faecale verteerbaarheid van grondstoffen getest worden. ILVO - DIER gebruikt hiervoor gestandaardiseerde protocols.
 • Formulatie van dierenvoeders
  Wetenschappers van ILVO - DIER beschikken over kennis en de middelen voor het correct formuleren van proefvoeders.
 • Bepalen van de lichaamssamenstelling van varkens (post mortem)
   Door het vermalen, homogeniseren en analyseren van diepgevroren varkenskarkassen kan ILVO - DIER accuraat de totale lichaamssamenstelling van varkens analyseren.

DIENSTVERLENING AGROTECHNIEK

De onderzoeksgroep veehouderijtechniek van het onderzoeksdomein Agrotechniek staat in voor het objectiveren en automatiseren van diergebonden parameters en het continu en simultaan opvolgen van grote groepen dieren op individueel niveau. Op die manier wordt dagelijkse automatische, realtime en continue opvolging van individuele dieren mogelijk. Hiertoe worden nieuwe technieken ontwikkeld of bestaande sensoren / technologieën aangepast.

Er kan beroep gedaan worden op Agrotechniek voor de wetenschappelijke expertise en de meettechnische ondersteuning bij metingen in zowel experimentele als praktijkomstandigheden. Specifieke expertise voorhanden is het opvolgen van dagelijks eet- en drinkpatroon van individuele varkens in groepshuisvesting en het bepalen van de gewichtsverdeling tussen de poten van varkens, beide met het oog op vroegtijdige detectie van problemen met gezondheid en productie.

CONTACT

Sam Millet (veehouderij), Annelies Van Nuffel (Agrotechniek)