Zoötechnische proeven melkvee

Dierproeven volgens ethische code en transparant

ONDERZOEK VEEHOUDERIJ

Reeds vanaf de jaren ‘70 wordt er uitvoerig kennis opgebouwd rond nutriënten- en structuurbehoeften bij melkvee, de voederwaarde van gangbare voedermiddelen, de voederopname, de excreties in het milieu en de invloeden op de melksamenstelling. Deze thema’s blijven belangrijke onderzoekstopics. Daarnaast loopt er onderzoek in verband met de valorisatie en het inpassen in melkveerantsoenen van allerlei bijproducten alsook van eigen geteelde voedergewassen. Ook de voeding en het management voor een goede gezondheid van de melkkoeien en voor het reduceren van de milieubelasting staan centraal in het onderzoek evenals het uittesten van additieven ter optimalisatie van de productie en de melksamenstelling.

Het melkveebedrijf telt ongeveer 90 Zwartbonte Holstein koeien.

DIENSTVERLENING VEEHOUDERIJ

  • zoötechnische proeven melkveeVoederproeven met melkvee al dan niet met inbegrip van de gevolgen op de melksamenstelling of metabole parameters
    ILVO-Dier beschikt over de knowhow, het personeel en de accomodatie voor het uitvoeren van voederproeven met melkvee onder gecontroleerde praktijkomstandigheden. De ruwvoeders zijn gewonnen op het eigen bedrijf en de krachtvoeders kunnen in overleg met de opdrachtgever geformuleerd en in de experimentele maalderij geproduceerd worden. Dit garandeert de precisie die nodig is voor degelijk onderzoek. Standaard worden zoötechnische parameters gemeten (voederopname, melkproductie, melksamenstelling en afgeleide parameters). Andere metingen zijn uiteraard ook mogelijk. In functie van het onderzoeksonderwerp kan er met verschillende types proefopzet gewerkt worden. Goed voorafgaand overleg en continue opvolging met tussentijds overleg met de opdrachtgever zijn daarin zeer belangrijk.
  • Verterings- en nutriëntenbalansproeven bij melkkoeien
    Net zoals bij de voederproeven beschikken we over al het noodzakelijke om degelijk verterings- en balansonderzoek te doen met melkvee in gecontroleerde praktijkomstandigheden. Naast voeder- en wateropname is afzonderlijke collectie van urine, faeces en melk mogelijk om balansen en excreties te bepalen, maar ook andere fysiologische parameters kunnen opgevolgd worden.
  • Gasuitwisselingsexperimenten
    Sinds de herfst van 2011 werden 6 gasuitwisselingskamers in gebruik genomen om het methaan reducerend vermogen van additieven in vivo te kunnen evalueren. Tezelfdertijd kunnen afzonderlijke urine alsook feces stalen genomen worden waardoor een complete nutriëntenbalans kan opgesteld worden.

DIENSTVERLENING AGROTECHNIEK

analyse van het stappatroonDe onderzoeksgroep veehouderijtechniek van het onderzoeksdomein Agrotechniek staat in voor het objectiveren en automatiseren van diergebonden parameters en het continu en simultaan opvolgen van grote groepen dieren op individueel niveau. Op die manier wordt dagelijkse automatische, realtime en continue opvolging van individuele dieren mogelijk. Hiertoe worden nieuwe technieken ontwikkeld of bestaande sensoren / technologieën aangepast.

Er kan beroep gedaan worden op Agrotechniek voor de wetenschappelijke expertise en de meettechnische ondersteuning bij metingen in zowel experimentele als praktijkomstandigheden. Specifieke expertise voorhanden is het opmeten van spenen en (vroegtijdige) kreupelheiddetectie bij koeien a.h.v. analyse van het stappatroon.

CONTACT

Sam De Campeneere (veehouderij), Stephanie Van Weyenberg (agrotechniek)