Mechanische impacten bij aardappeloogst

DIENSTVERLENING

Stootblauw of mechanische schade bij aardappelen kan aanleiding geven tot aanzienlijke kwaliteitsverliezen. Meestal is dit verlies te wijten aan een defect of een slechte instelling van de machines. Het is net deze schakel in het teeltproces die vaak voor problemen zorgt. Bovendien wordt de omvang van de beschadiging pas duidelijk na afloop van de rooiwerkzaamheden of zelfs bij de verkoop van de partij aardappelen. Een doormeting van de apparatuur (aardappelrooiers, inschuurlijn, was- en sorteerinstallaties) met behulp van een elektronische aardappel kan hier een oplossing bieden. Op die manier wordt de plaats aangeduid waar de kans op beschadiging het grootst is en volgt een aanpassing van de instellingen van de machine of de installatie. Aansluitend ontvangt de landbouwer/loonwerker een verslag met een korte toelichting van de metingen en een aanduiding van extra aandachtspunten.

electronische aardappel

CONTACT

Bart Eloot