Spuittechniek: metingen en ontwikkeling

ONDERZOEK

Ter ondersteuning van het Labo spuittechniek is er binnen Agrotechniek een ruime expertise op het vlak van het optimaliseren van de toepassingstechniek van gewasbeschermingsmiddelen opgebouwd vanuit diverse onderzoeksprojecten.

DIENSTVERLENING

Het BELAC geaccrediteerd Labo Spuittechniek (197 - T – ISO 17 025) is gespecialiseerd in de karakterisatie en evaluatie van spuitdoppen en -technieken. Er zijn geaccrediteerde meetopstellingen voor de bepaling van het debiet van individuele spuitdoppen, de vloeistofverdeling van een individuele spuitdop of korte spuitboom tot 3 m, de vloeistofverdeling van een set spuitdoppen of een veldspuit. Verder zijn er meettoestellen om spuittechnieken en hun onderdelen te karakteriseren en beschikken we over de nodige ervaring voor de uitvoering van praktijkexperimenten (bv.stof- en druppeldriftmetingen, depositietesten in verschillende gewassen, blootstellingsexperimenten, enz.). Het labo verricht deze beproevingen enerzijds ter ondersteuning van interne onderzoeksprojecten m.b.t. spuittechniek maar anderzijds ook voor externe klanten zoals producenten van spuitapparatuur en toebehoren, wetenschappelijke instellingen, overheden, enz.

CONTACT

David Nuyttens
Website: www.ilvo.vlaanderen.be/spraytechlab