Tekstversie organigram ILVO management

Ondersteuning van de ILVO directie wordt geboden door:

 • een managementorgaan (directieraad)
 • de beheerscommissie Eigen Vermogen (EV)
 • het COWEDI (samengesteld uit N, N-1, AD, wetenschappelijke directeurs): verzorgen intern advies
 • een raadgevend comité met werkgroepen per eenheid: verzorgen extern advies
 • een overlegorgaan overheid/beleid ILVO
 • adviesorganen: EOC, ethische commissie, ...
 • onderzoekscoördinatie
 • communicatie
 • infrastructuur
 • logistiek
 • milieu en welzijn
 • ICT en databeheer
 • personeel
 • beheerscontrole en financiën

Operationele afdelingen

De onderzoeksactiviteiten zijn gestructureerd in 4 eenheden:

 1. Eenheid Dier. Deze eenheid bestaat uit volgende onderzoeksdomeinen:
  • Veehouderij
  • Aquatisch milieu en kwaliteit
  • Visserij en aquatische productie
 2. Eenheid Landbouw en Maatschappij. Deze eenheid bestaat uit volgende onderzoeksdomeinen:
  • Bedrijfs- en sectorontwikkeling
  • Plattelandsontwikkeling
 3. Eenheid Plant. Deze eenheid bestaat uit volgende onderzoeksdomeinen:
  • Gewasbescherming
  • Groei en ontwikkeling
  • Teelt en omgeving
  • Toegepaste genetica en veredeling
 4. Eenheid Technologie en Voeding. Deze eenheid bestaat uit volgende onderzoeksdomeinen:
  • Agrotechniek
  • Productkwaliteit en -innovatie
  • Voedselveiligheid