In vitro screening en gastro-intestinale simulaties

Bepaling van antibacteriële activiteit (Minimale Inhibitorische Concentratie (MIC) en Minimale Bactericide Concentratie (MBC)) in vitro (plaatmethode) en in gastro-intestinale simulaties (fermentor) voor additievenbedrijven in voeder en voeding.

ANALYSETABEL

Matrix Parameter Methode AC
Voeder / voeding MIC / MBC
Salmonella
In vitro
plaatmethode
Nee
Voeder / voeding MIC / MBC
Salmonella
fermentor Nee
Voeder / voeding MIC / MBC
Campylobacter
In vitro
plaatmethode
Nee
Voeder / voeding MIC / MBC
Campylobacter
fermentor Nee
Voeder / voeding MIC / MBC
Andere pathogenen
In vitro
plaatmethode
Nee
Voeder / voeding MIC / MBC
Andere pathogenen
fermentor Nee

CONTACT

Geertrui Rasschaert, Marc Heyndrickx

REFERENTIES

W. Messens, J. Goris, N. Dierick, L. Herman and M. Heyndrickx. 2010. Inhibition of Salmonella typhimurium by medium-chain fatty acids in an in vitro simulation of the porcine cecum. Veterinary Microbiology 141: 73-80.

A. Smet, G. Rasschaert, A. Martel, D. Persoons, J. Dewulf, P. Butaye, B. Catry, F. Haesebrouck, L. Herman and M. Heyndrickx. 2011. In situ ESBL conjugation from avian to human Escherichia coli during cefotaxime administration. J. Applied Microbiol. 110: 514-549.