GGO's

Voedings- en voedermonsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van genetisch gewijzigde organismen (GGO’s; “screening”), soort/type GGO’s (“identificatie”) alsook het relatief gehalte aan GGO’s per ingrediënt (“kwantificatie”).

GGO-analyses worden opgesplitst in 3 groepen, naargelang de vraag:

  • In een screening PCR wordt gezocht naar veel voorkomende, regulatorische DNA-sequenties in GGO’s, zoals de Cauliflower Mosaic Virus promotor 35S (p-35S), de Agrobacterium tumefaciens nopaline synthase terminator (t-NOS), en de Figwort Mosaic Virus promotor 35S (p-FMV), en dit in combinatie met een opsporing van één of meerdere gewassen (species-specifieke PCR).
  • Indien één of meerdere van de species-specifieke DNA-targets en/of GGO-screening elementen positief zijn, worden de in de EU-toegelaten GGO’s opgespoord naargelang het gewas dat gedetecteerd werd (identificatie PCR).
  • Tenslotte worden de individuele, geïdentificeerde GGO-events, gekwantificeerd (kwantitatieve PCR) teneinde te kunnen bepalen of het monster al dan niet conform is met de regelgeving (drempelwaarde voor verplichte etikettering van 0.9% GGO per gewas voor in de EUgeautoriseerde events).

De basisprocedure voor GGO-analyses is gericht op het opsporen en, indien aanwezig, kwantificeren van alle in de EU-goedgekeurde of in de pijplijn zijnde (zogenaamde “LLP events” of Low Level Presence events) GGO-lijnen. Bij onverklaarbare signalen op het niveau van de screening, kan het zijn dat verdere analyse in de richting van evt. aanwezige niet-geautoriseerde of ongekende GGO’s (UGMs, unknown genetically modified organisms) nodig is. Dergelijke analyse vraagt uiteraard meer tijd en gebeurt in samenspraak met de klant en volgens wat op een bepaald moment technisch mogelijk is in het laboratorium.

GGO-analyses kunnen uitgevoerd worden op diverse matrices, gaande van zaaizaden (tevens ISTA-geaccrediteerd voor GGO’s) tot en met be- en verwerkte producten.

ANALYSETABEL

Matrix Parameter Methode AC
Vaste grondstoffen
en alle afgeleide,
be- en verwerkte producten
Kwalitatieve detectie van planten
(soja, maïs, koolzaad, lijnzaad, katoen, suikerbiet, aardappel, rijst)
EURL officiële
methoden
Ja
Screening elementen
(p-35S, t-NOS, p-FMV)
EURL officiële
methoden;
literatuur
Ja
Detectie van GGO events
(alle in de EU-geautoriseerde events)
EURL officiële methoden Ja
Kwantificatie van GGO events
(alle in de EU-geautoriseerde events)
EURL officiële methoden Nee

CONTACT

Isabel Taverniers, Marc De Loose, Bart Van Droogenbroeck