Microbiologische voedselveiligheid

microbiologische voedselveiligheidDe analyses omtrent de microbiologische voedselveiligheid betreffen zowel microbiologische indicatoren voor bederf, hygiëne-indicatoren als ziekteverwekkende en toxineproducerende bacteriën (pathogenen).

De meeste microbiologische analyses worden uitgevoerd op alle voedingsmiddelen met in hoofdzaak ISO-methoden. Volgende tellingen worden bepaald: totaal (an)aërobe kiemen of sporenvormers, coliformen, ß-glucuronidase positieve E. coli, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, gisten en schimmels, Listeria spp., Listeria monocytogenes, sulfiet reducerende anaërobe kiemen, Clostridium perfringens en Bacillus cereus. De detectie van volgende pathogenen behoren ook tot de scoop van het labo: Salmonella, E. coli O157, Campylobacter, Listeria spp. en Listeria monocytogenes. In yoghurt worden de aantallen karakteristieke micro-organismen Lactobacillus bulgaricus en Streptococcus thermophilus bepaald. Enterotoxines geproduceerd door Staphylococcus aureus worden opgespoord in melk en melkproducten. Deze analyses zijn allen BELAC-geaccrediteerd. Daarnaast worden nog tal van andere niet geaccrediteerde microbiologische analyses uitgevoerd.

Analysetabel

CONTACT

Koen De Reu