Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf zomer 2017

Yam zonder aaltjes!

Diversiteit en karakterisering van plantenparasitaire nematoden geassocieerd met yam in West-Afrika, met een nieuwe methode voor snelle resistentiescreening.

Een inventaris van de aaltjesproblematiek bij yam in West-Afrika en een aangepaste screeningstechniek voor resistente variëteiten, dat is het resultaat van het doctoraatsonderzoek van ILVO-UGent onderzoeker Yao A. Kolombia. Daarmee zet hij de eerste stap naar inperking van de gewasverliezen (tot 78%) bij de teelt van dit Afrikaanse basisvoedsel.


Nieuwsgolf zomer 2017

Selectiviteitsaanpassingen in de visserij: project DiscardLess stelt catalogus van factsheets voor

Welke selectiviteitsaanpassingen zijn er mogelijk in de visserij? Welke werden al getest, en met welk resultaat? Binnen het Europese project DiscardLess werkt ILVO mee aan een dynamische catalogus van factsheets per type selectiviteitsaanpassing. Zo vinden vissers de juiste informatie om hun vistuig aan te passen aan de specifieke vangst- en quotabeperkingen die zij ondervinden.

Nieuwsgolf zomer 2017

Erosie bestrijden bij de teelt van groenten en maïs: project GOMEROS bouwt verder op de overtuigende resultaten van het eerste proefjaar

Hoe voorkom je erosie op percelen met maïs en groenten? Hoe zorg je ervoor dat water, bodem, voedingsstoffen en fytoproducten niet gaan afstromen? Het project GOMEROS onderzoekt in nauwe samenwerking met landbouwers hoe teelttechnieken aangepast kunnen worden zodat gewasrendement behouden blijft én erosie effectief wordt aangepakt.

Nieuwsgolf zomer 2017

Gluren bij de buren/boeren? Agroforestry over de grenzen heen.

Landbouwers de mogelijkheid bieden om vragen en ideeën over agroforestry uit te wisselen over de grenzen heen, dat is de opzet van het project AFINET. In verschillende regio’s, waaronder Vlaanderen, zal daartoe een Regionale Agroforestry Innovatiegroep opgericht worden.

Nieuwsgolf april 2017

Internationaal onderzoek naar voeding: Europese ERA netwerking stimuleert onderzoek naar een meer duurzame voedingsketen

Een duurzamere voedingsketen op termijn en op grote schaal, dat is de doelstelling van het Europese netwerk SUSFOOD, waarvan sinds kort het vervolgproject is gestart. De partners van SUSFOOD2, waaronder ILVO, zullen het internationaal onderzoek naar voeding stroomlijnen via gedeelde middelen, brede valorisatie en een intensieve doorstroom van onderzoeksresultaten.

Pagina 8 van 65Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste