Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf zomer 2017

Snel en pijnloos sterven. Onderzoek naar een diervriendelijke methode voor het doden van individueel pluimvee.

Het doden van individuele kippen of kalkoenen wegens ziekte of andere aandoeningen is niet te vergelijken met de slacht in commerciële slachthuizen: het gaat over individueel pluimvee dat handmatig moet worden gedood. Dus hoe doe je dat het best? Welke methode is diervriendelijk, effectief en praktisch haalbaar? ILVO en UGent voeren samen een onderzoek uit bij kippen en kalkoenen.

Nieuwsgolf zomer 2017

Voederconversie van Vlaamse varkens opnieuw laten dalen

Het voeder heeft een aandeel van 50 tot 70% in de kosten voor het afmesten van vleesvarkens. Voor varkenshouders komt het er dus op aan om met zo weinig mogelijk voeder zo veel mogelijk kilo’s varken te produceren. Dit wordt nog belangrijker in periodes met hoge voederprijzen. ILVO en UGent zetten met een nieuw onderzoeksproject in op het verder verbeteren van de voederconversie bij vleesvarkens, d.i. het aantal kilo’s voeder per aangewonnen kilo lichaamsgewicht.

Nieuwsgolf zomer 2017

Over dieet en darmflora. Europa stimuleert onderzoek naar de invloed van voeding op de darmflora

Gestroomlijnd onderzoek naar de wisselwerking tussen dieet, darmflora en gezondheid, dat is de doelstelling van het Europese netwerk HDHL-INTIMIC. De partners van dit netwerk, waaronder ILVO, zullen onderzoek uitvoeren op internationaal niveau naar de beïnvloeding van de darmflora door voeding.

Nieuwsgolf zomer 2017

Kostbaar water. Diepdrainagewater als drinkwaterbron voor varkens

Kan diepdrainagewater op varkensbedrijven een alternatieve bron van drinkwater zijn? Om een antwoord te zoeken op die vraag voeren ILVO en Inagro proeven uit met biggen, volgen ze overgeschakelde bedrijven op en evalueren ze mogelijke behandelmethodes voor het water.

Nieuwsgolf zomer 2017

Alternatieven voor onverdoofde castratie van biggen: een Europese stand van zaken

Castratie onder verdoving is een bekende procedure met een gekend eindproduct. De productie van intacte beren of immunocastraten kan goedkoper uitvallen, maar wordt belemmerd door twijfels over marktacceptatie. Dat blijkt uit de resultaten van het CASTRUM-project, een Europees project dat de toepassing van alternatieven voor onverdoofde castratie evalueerde op vlak van dierenwelzijn, vleeskwaliteit, en praktische en economische haalbaarheid.


Pagina 7 van 65Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste