Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf zomer 2017

Ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk: GoedGePASt

Zijn de maatregelen op de PAS-lijst algemeen gekend? Zijn ze praktisch haalbaar? Waar is nog winst te boeken? ILVO, Inagro, het Innovatiesteunpunt en de Hooibeekhoeve bouwen verder op hun ervaring met het tweede demoproject voor melkvee- en vleesveehouders.

Nieuwsgolf zomer 2017

De tafel plakt, of niet?

Beïnvloeding van het kleefgedrag van roestvrij staal (RVS) door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve of curatieve behandeling van fouling en biofilms.
Een vermindering aan oppervlaktevervuiling en biofilmvorming op roestvrij staal heeft positieve effecten op zowel de houdbaarheid van voedingsmiddelen als op de productiekosten ervan. Daarom heeft ILVO, samen met UGent, KU Leuven, SIRRIS en een consortium van bedrijven het project CLEANSURFACE opgestart. Daarbij wordt de effectiviteit van oppervlaktebehandelingen, innovatieve coatings en aangepaste reinigings- en desinfectieprocessen onder de loep genomen.

Nieuwsgolf zomer 2017

Naar meer smaak en kwaliteit in Vlaams varkensvlees

Wat is het effect op vleeskwaliteit van eindbeerlijn en vaccinatietijdstip bij immunocastratie? Is het mogelijk om een snelle detectiemethode te ontwikkelen om de kwaliteit op een objectieve manier te beoordelen? Wat zijn de noden en wensen van stakeholders in de varkenssector omtrent eet- en/of vleeskwaliteit? Via een 4-jarig onderzoeksproject willen ILVO en de Universiteit Gent een antwoord zoeken op deze vragen. Uiteindelijk doel: de eet- en vleeskwaliteit van het huidig aanbod varkensvlees in Vlaanderen verbeteren.

Nieuwsgolf zomer 2017

Kip in ’t groen? Duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor bio pluimvee

Het lopende onderzoek rond de teelt van korteomloophout in de uitloop van kippen krijgt een nieuwe dimensie met het project LegComBio. Daarbij gaan ILVO en het Proefcentrum Pamel onderzoeken hoe eenzelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het doordacht combineren van plantaardige teelten met uitloop voor (biologisch gehouden) pluimvee.

Nieuwsgolf zomer 2017

Hygiëne in grootkeukens

Vergelijking van metagenoom analyses en klassieke microbiologie voor de karakterisering van microbiële flora op oppervlakten, handen en in levensmiddelen teruggevonden bij verschillende types grootkeukens.
Hygiëne-inspecties in grootkeukens vormen een belangrijke schakel in de preventie van uitbraken van bacteriële voedselvergiftigingen bij de mens. Maar, de karakterisering van de aanwezige bacteriële flora op basis van klassieke microbiologie schiet daarbij soms tekort. Daarom onderzoekt het ILVO, samen met de Universiteit van Luik (Ulg) en op vraag van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in hoeverre metagenoom-analyse bijkomende informatie kan opleveren bij hygiëne-inspecties.

Pagina 6 van 65Eerste   Vorige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Volgende   Laatste