Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2017

Drone zkt. Piloot, Piloot zkt. Drone. Naar de ontwikkeling van een vraag-gestuurde markt voor UAV’s

Via demonstratie-events met drones en bevragingen wil het project ICAReS de drempel naar UAV-toepassingen verkleinen in de sectoren landbouw, water en infrastructuur, en natuur- en bosbeheer. Deze pro-actieve aanpak moet op termijn leiden tot partnermatching en tot innovatie in de sector.

Nieuwsgolf oktober 2017

Medicijnen in varkensvoeder.

Homogeniteit, stabiliteit en versleping van geneesmiddelen ingemengd in het voeder en drinkwater voor groepsbehandeling van varkens.

Een groepsbehandeling van varkens tegen infecties of parasieten kan gebeuren via inmenging van het medicijn in voeder of water. Maar is het medicijn dan wel homogeen verdeeld? Blijft het stabiel? Blijven er dan geen resten achter? Om een antwoord te bieden op die vragen, starten ILVO, UGent en BEMEFA met een onderzoek naar de homogeniteit, stabiliteit en versleping van enkele vaak ingezette geneesmiddelen. Uiteindelijk doel is het formuleren van concrete adviezen over goede praktijken voor groepsbehandeling in de varkenshouderij.


Nieuwsgolf oktober 2017

Doelgroepenvoeding in de horeca?

Kennisoverdracht naar horecakeukens over het herformuleren van producten en het aanpassen van producten aan doelgroepen.

Minder suiker, zonder zout of vet, glutenvrij, makkelijk door te slikken, zonder allergenen: het herformuleren van producten en het aanpassen aan doelgroepen is een belangrijke evolutie in de voedingssector. Maar hoe vertaal je dat naar de horeca, met respect voor het culinaire erfgoed? Partners van het INNOCHEF project organiseren kookworkshops over productinnovaties, met het oog op een verdere professionalisering in de keuken.


Nieuwsgolf oktober 2017

Over dieet en darmflora. Europa stimuleert onderzoek naar de invloed van voeding op de darmflora

Onderzoeken hoe voeding kan bijdragen aan gezondheid door beïnvloeding van de darmflora, dat is de doelstelling van het Europese netwerk HDHL-INTIMIC. De partners van dit netwerk, waaronder ILVO, zullen onderzoek faciliteren op internationaal niveau.

Nieuwsgolf oktober 2017

Een “boost” voor bio-economie. De doorontwikkeling van de Europese tuinbouwsector als doorgedreven bio-gebaseerde economische activiteit

ILVO gaat als partner van het project BioBoost onderzoeken hoe de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de tuinbouw gestimuleerd kan worden. Er wordt een antwoord gezocht op vragen zoals “Zijn er in de glastuinbouw nog reststromen beschikbaar die beter benut kunnen worden?”, “Wat is technisch mogelijk, rekening houdend met de nieuwste technologieën en wetenschappelijk inzichten?”, en “ Is het ook economisch haalbaar om nieuw opgezette ketens op bedrijfsschaal te implementeren?”

Pagina 4 van 65Eerste   Vorige   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste