ILVO in de vakpers

13.02.2017 - VILT

Overleeft de boer de vierde industriële revolutie?

Op de inmiddels vijfenvijftigste studiedag van de vakgroep Landbouweconomie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent werd een dag lang nagedacht over de impact van de vierde industriële revolutie op de landbouw. Er was de stoommachine, de eerste elektrisch aangedreven productie...
lees meer ...

10.02.2017 - Proeftuinnieuws

Twee operationele groepen rond smart farming opgericht

In september vorig jaar zijn twee operationele groepen rond smart farming van start gegaan: Controlled Traffic Farming en SOCROSense. Met operationele groepen wil het Departement Landbouw en Visserij de interactie tussen onderzoek en praktijk aanmoedigen en zo innovatie stimuleren.
lees meer ...

01.02.2017 - VILT

Ook boerderij heeft 'internet of things' nodig

Op Europese landbouwbedrijven verschijnen steeds meer digitale machines en sensoren, maar die werken al te vaak nog geïsoleerd van elkaar. Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020), een nieuw grootscheeps Europees Horizon2020-project, wil daar verandering in brengen. Met een budget van 30 miljoe...
lees meer ...

31.01.2017 - VILT

Frans-Belgische expertise inzake melkvee in één team

In een context van volatiele melkprijzen is de rendabiliteit van melkveebedrijven meer dan ooit de bezorgdheid van de sector. Aangezien het voeder bijna 70 procent van de werkingskosten vertegenwoordigt, is het de belangrijkste hefboom die de producent kan gebruiken om de productiekosten te beperken...
lees meer ...

30.01.2017 - geVILT

Geraken open ruimte en landbouw uit de hoek waar de klappen vallen?

Als kader voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen is sinds 1997 het Ruimtelijk Structuurplan van kracht. Het gewestplan is nog 20 jaar ouder en kleurde alle percelen in volgens hun bestemming, maar veel visie op de toekomstige ruimtelijke ordening ging daar niet van uit. Inmiddels zijn we 2017, sta...
lees meer ...

27.01.2017 - Management & Techniek

Intacte staarten, de Zweedse aanpak

Dossier Staartbijten en welzijn bij varkens 'Bijtgedrag is geen onoverkomelijk probleem' - Suzy Van Gansbeke, Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij; Karlien De Paepe, Vlaamse overheid, Departement LNE & Sarah De Smet, Varkensloket 'Staartletsels- en huidscore voorspellen welzijn' ...
lees meer ...

27.01.2017 - Management & Techniek

Nieuwe ziekten en plagen bij aardappelen

Op de contactdag aardappelen die ILVO half november organiseerde, kwamen behalve nematoden en bacteriën ook andere courante en mogelijk nieuwe ziekten en plagen aan bod. - Patrick Dieleman
lees meer ...

26.01.2017 - VILT

Bieden aromahop, quinoa, soja en insecten potentieel?

Onderzoeksinstituut ILVO en het Departement Landbouw en Visserij organiseerden tijdens Agriflanders een studiedag over nieuwe trends in voeding. Is er geld mee te verdienen? Wat komt er bij kijken? En waar kunnen geïnteresseerden terecht voor steun, begeleiding en kennis? Gisteren stonden we al...
lees meer ...

25.01.2017 - VILT

Marktdifferentiatie en korte keten 2.0 als nieuwe trend

Landbouw en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De betrokken sectoren en ook de overheid raken steeds meer van die overtuiging doordrongen. Getuige daarvan de naamsverandering van ILVO naar ‘instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek’ en de aandacht voor voeding...
lees meer ...

23.01.2017 - geVILT

Klimaat en bodem. Koolstofopslag onder grasland

Er is nog ruimte voor koolstofopslag onder grasland in Vlaanderen, en dus kan grasland een sterke troef worden in de strijd tegen klimaatverandering. Uit de meest recente publicatie van de Bodemkundige Dienst van België (BDB, Tits et al. 2016) blijkt dat het koolstofgehalte van 55 procent van d...
lees meer ...

Pagina 7 van 28Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste