Pers en media

VILT

Producentenorganisaties krijgen in de zuivelsector specifieke invulling

Producentenorganisaties werden in de zuivelsector in het leven geroepen om de onderhandelingspositie van de melkveehouders te verbeteren. Die verwachting van de overheid wordt slechts gedeeltelijk ingelost, zo blijkt uit een enquête binnen de sector. Prijsonderhandelingen zijn bijvoorbeeld nog...

VILT

Europese quota zorgden voor gezond visbestand

De Noordzee is niet langer overbevist, en dat is in grote mate te danken aan een streng quotabeleid en de afbouw van de vissersvloot. Dat staat te lezen in De Standaard en wordt bevestigd door Hans Polet van het Instituut voor Landbouw-, Voedings- en Visserijonderzoek (ILVO). Het systematisch overbe...

VILT

Halvering antibioticagebruik zonder economisch verlies

Met gerichte vaccinatie en een betere bioveiligheid kan het antibioticagebruik op varkensbedrijven halveren zonder in te boeten op productiviteit of bedrijfseconomisch resultaat. Dat blijkt uit een Europese studie bij Franse, Duitse, Zweedse en Belgische gesloten varkensbedrijven waaraan ook ILVO en...

ILVO persbericht

Europese studie bevestigt eerdere Vlaamse onderzoeksresultaten: minder antibiotica op varkensbedrijven kan zonder gevaar voor de economische return

Een halvering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij blijkt haalbaar in Franse, Duitse, Zweedse en Belgische gesloten varkensbedrijven mits een gerichte coaching, zónder in te boeten op productiviteit of bedrijfseconomisch resultaat. Dat zegt een economische studie waaraan ILVO en U...

ILVO mededeling nr 231

Mogelijkheden voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen

Tommy D'Hose

VILT

Vlaams soja-areaal zal samen met de teeltkennis groeien

De meeste landbouwgewassen hebben geleden onder de droogte, niet de soja want die staat er prachtig bij op Vlaamse velden. Soja, in Vlaanderen? Een vijftal akkerbouwers experimenteren met de teelt, niet op eigen houtje maar op vraag van afnemer Alpro en in nauw contact met toeleverancier AVEVE. De g...

ILVO persbericht

Hoe kunnen we sneller overschakelen van een fossiele economie naar een bio-economie?

Jonge onderzoeker ontwikkelt organisatiesysteem voor gerichte innovatie. “Bio-economie is voor de 21ste eeuw wat de fossiele economie was voor de 20ste eeuw”, klonk het al in 2001, maar 15 jaar later is de sector van de bio-economie nog steeds klein. “Om de overgang naar een bio-...

ILVO persbericht

Warm weer geeft meer coloradokevers

Dit jaar duiken de coloradokevers vroeger dan normaal én in grotere hoeveelheid op. Volwassen kevers die zich buiten de (aardappel)akker begeven, vb. op gevels of terrassen, hoeven niet bestreden te worden met insecticiden. Ze blijven maar kort.

ILVO persbericht

Eerste Vlaamse soja binnenkort geoogst

Alpro, AVEVE, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen de schouders gezet onder de Vlaamse teelt van soja voor de voedingssector. Een vijftal landbouwers behoren tot de pioniers die in Vlaanderen van start gaan met de pr...

ILVO persbericht

Meer ruimte voor agro-ecologie in landbouwopleidingen

‘Agro-ecologie’ is een nog vrij onbekend en moeilijk te vatten begrip, ook voor landbouwers. Dat blijkt uit onderzoek dat ILVO in opdracht van het Departement Omgeving gedurende twee jaar uitvoerde. Om de kennis over agro-ecologie en de praktische toepassing bij huidige en toekomstige la...

Pagina 7 van 88Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste