Pers en media

Ingaven voor 2018

Nieuwtje

Studievoormiddag intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden

In het voorjaar 2017 was er enige commotie rond de al dan niet bestaande gezondheidseffecten van intensieve veehouderij voor omwonenden. Een rapport van de West-Vlaamse Milieufederatie, maar ook van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, brachten een debat op gang. De bericht...

ILVO mededeling

Monitoring van voedselreststromen en voedselverliezen in de Vlaamse tuinbouw

Nathalie Bernaert, Bart Van Droogenbroeck

ILVO persbericht

ILVO coördineert voortaan de onafhankelijke testwerking voor eindberen in de Vlaamse varkenshouderij

Eind 2017 hebben varkens(vlees)gerelateerde organisaties een akkoord gesloten over de onafhankelijke testwerking voor Belgische eindberen. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Boerenbond (BB), de Federatie Belgisch Vlees (FEBEV) en de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) ...

ILVO persbericht

Performantie van chemische en biologische luchtwassers in varkensstallen kan hoger met eenvoudige ingrepen

Al ruim 10 jaar verplicht Vlaanderen de installatie van een emissiearm systeem in alle nieuwe gangbare (niet-biologische) varkens- en pluimveestallen. In haar UGent/ILVO doctoraat over de efficiëntie van ammoniakverwijdering bij de huidige beschikbare chemische en biologische luchtwassers, met ...