Wetenschappelijk medewerker duurzame landbouw

Contractuele functie EV: WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) duurzame landbouw / bedrijfs- en sectorontwikkeling voor ondersteuning van Europese onderzoeksprojecten
Vacaturenummer: EV/2017/019/L&M
Entiteit: Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Landbouw & Maatschappij
Rang: A165
Graad: Wetenschappelijk attaché
Standplaats: Merelbeke
Plaats van tewerkstelling: Burg; Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke

Doel van de functie

Binnen de hierboven beschreven context zijn wij op zoek naar een projectmedewerker om ondersteuning te bieden aan diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten die streven naar een duurzame landbouw en voedselketen. Daarbij zal voornamelijk een transdisciplinaire en systeemgerichte onderzoeksaanpak gebruikt worden en staan onderzoekstopics als knowledge exchange, agroecologie en transitie van het voedingssysteem centraal.
Afhankelijk van de noden en in samenspraak met de verschillende projectverantwoordelijken zullen je specifieke takenpakketten worden toevertrouwd. (bv. Ondersteunen en opzetten netwerken, voorbereiden en leiden van groepen landbouwvers, verkennende literatuurstudie, dataverzameling, kwalitatieve interviews,… )

Wil je meebouwen aan een duurzame agrovoedingsketen? Wil je samen met landbouwers aan de slag met netwerken, demonstraties en onderzoek? Stel je dan kandidaat vóór zondag 28 januari.

Wijze van kandidaatstelling

Om te solliciteren stuur je een gemotiveerde sollicitatiebrief (met vermelding van het vacaturenummer EV/2017/019/L&M) naar:

Fleur Marchand, wetenschappelijk coordinator L&M
Onderzoeksdomein Bedrijfs- en sectorontwikkeling
Burg. Van Gansberghelaan 115
9820 Merelbeke
Tel.: 09 272 23 61
E-mail: fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op zondag 28 januari 2018.

Om administratieve overlast te vermijden vragen we u een keuze te maken tussen bovenstaande mogelijkheden, en je brief + cv niet dubbel te versturen.

Verloop van de selectieprocedure

Screening op CV: week van 29/01/2018
Selecties: geschikte kandidaten zullen na screening van de CV’s telefonisch of per e-mail verwittigd worden en uitgenodigd worden voor een interview, vermoedelijk op 5 of 6 februari. Gelieve uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres te vermelden op uw CV.

Info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:

Fleur Marchand, wetenschappelijk coördinator L&M
Onderzoeksdomein Bedrijfs- en sectorontwikkeling
Burg. Van Gansberghelaan 115
9820 Merelbeke
Tel.: 09 272 23 61
E-mail: fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij:

Sven Van wettere, HR Business Partner
Burg. Van Gansberghelaan 92
9820 Merelbeke
Tel.: 09 272 25 10
E-mail: sven.vanwettere@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over het takenpakket, competentieprofiel en ons aanbod.