ILVO vacatures

Het Eigen Vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER - Environmental biotech en metagenomics voor tewerkstelling binnen de eenheid Dier (EV/2017/004/Dier1).

Kandideren kan tot en met woensdag 26 april 2017.Indien geen van de vacatures aansluiten bij je profiel willen we je toch uitnodigen om je als werkzoekende bij onze personeelsdienst aan te melden door het opsturen van je cv naar personeel@ilvo.vlaanderen.be.


Doctoraatsbeurzen

Naar duurzame en veerkrachtige landbouwsystemen in de EU

Het doel van SUREFARM is om inzicht te verwerven in de sociale, economische en institutionele determinanten van opvolging, stopzetting, flexibiliteit, adaptatief vermogen en de algemene aantrekkelijkheid en duurzaamheid van de sector, om van daaruit concrete paden te ontwikkelen voor het verbeteren van de veerkracht van landbouwsystemen in de EU. Het project bekijkt de drivers van opvolging en stopzetting, de sterktes en zwaktes van de institutionele omgeving, inclusief het Europese en regionale beleid, het dynamisch (adaptief) gedrag van landbouwers en het gebruik en de effectiviteit van risicobeheerstrategieën. De resultaten worden vertaald in concrete roadmaps en aanbevelingen gericht op de relevante eindgebruikers.

Het project gebruikt een gevarieerde set aan onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief (bvb interviews, focusgroepen) als kwantitatief (bvb. econometrie, survey-onderzoek, experimentele economie). Het project zoekt op geregelde tijdstippen de interactie op met eindgebruikers en andere stakeholders.

Je bent verantwoordelijk, onder begeleiding van senior onderzoekers binnen ILVO en van de projectverantwoordelijken in de verschillende landen, voor de uitvoering en uitwerking van het project in Vlaanderen. Dit houdt in dat je, in samenwerking met de onderzoekers in de andere landen binnen SUREFARM, de onderzoeksactiviteiten uitvoert in Vlaanderen die nodig zijn om zowel voor Vlaanderen als voor Europa antwoorden te bieden aan de gestelde onderzoeksvragen. Daarnaast vertolkt ILVO een leidende rol binnen SUREFARM wat betreft het onderzoek over trends en drivers voor opvolging en stopzetting, en wat betreft het vertalen van het onderzoek in concrete roadmaps voor eindgebruikers. Hiervoor word je verwacht om, samen met je begeleiders binnen ILVO, onderzoekspartners uit andere landen aan te sturen en resultaten uit verschillende landen met elkaar te vergelijken en te integreren.

Deadline voor het indienen van je kandidatuur is 30 maart 2017.

Meer info

Blueshell- Valorisatie van mariene biomassa- exploitatie van schelpen als bron voor bioactieve molecules

De doctoraatsbeurs kadert binnen een multidisciplinair project Blueshell, en biedt u de kans om expert te worden in valorisatie van mariene biomassa: van fundamenteel onderzoek tot markt applicaties. Het Europese project Blueshell is een Eranet Marine Biotech project, en de doctoraatsbeurs is een gezamenlijk doctoraat van ILVO en de Universiteit Gent.

Je bent betrokken bij het onderzoeksproject BlueShell als doctorandus- gerelateerd aan valorisatie van mariene biomassa (schelpen van verschillende mariene organismen).

Je taken zijn:

  • Verschillende processing technieken (klassieke extracties, fermentatie, ...) voor maximale exploitatie van het potentieel
  • Screening en karakterisatie van de molecules voor een batterij van verschillende biologische activiteiten relevant voor verschillende sectoren (planten stimulantia, anti-fouling, voedselveiligheid, nutritionele waarde ....)
  • Valorisatie en evaluatie van het marktpotentieel van de bioactieve stoffen

Deadline voor het indienen van je kandidatuur is 23 maart 2017.

Meer info

Werken voor Vlaanderen

Werken bij ILVO

ILVO is een dynamisch, multidisciplinair en toekomstgericht onderzoekinstituut met sites in Melle, Merelbeke en Oostende. Onze missie is duurzame landbouw en visserij, zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk, te bevorderen via nieuwe kennis en dienstverlening. Ongeveer 600 ILVO’ers werken daar dagelijks aan. ILVO zoekt geregeld collega’s met ambitie en met passie voor landbouw en visserij. Voorbeelden van technische en ondersteunende functies zijn: veldwerkers, ingenieurs, dierenartsen, laboratoriumtechnologen, technici, management, informatici, financiële en administratieve medewerkers …Heel vaak zoeken we ook kandidaat-doctorandi (Phd’s).