Videozone - 'Landbouw'

Braadkippenhouderij - Achter de schermen bij ILVO-kleinvee

Binnen het kippenhok op ILVO. Van aankomst van de kuikens tot vangen en laden van de braadkippen, dit filmpje geeft een blik achter de schermen van de ILVO voederproeven met braadkippen.
Oktober 2016Kippen met vrije uitloop kiezen natuurlijke beschutting

Braadkippen met vrije uitloop gebruiken vaak hun vrijheid niet, omwille van gebrek aan de juiste soort beschutting. Dit ILVO-onderzoek toont aan dat langzaam groeiende braadkippen zitten liever onder wilgen dan een houten beschutting of onder de open hemel. Ze gaan verder van het kippenhok en tonen meer natuurlijk gedrag.


Oktober 2016


Biochar (g)een wondermiddel voor Europese landbouwbodem!

ILVO testte biochar, compost en een combinatie van beide in een reeks composteer-, pot- en veldproeven. Het toevoegen van biochar aan het begin van een compostering zorgde voor een sneller composteringsproces met minder nutriëntenverliezen en uitstoot van broeikasgassen. In potproeven kon biochar bij aardbei en compost bij aardappel de ziekteweerbaarheid verhogen. In het veld bleek compost dan weer het middel bij uitstek om het koolstofgehalte en de bodemkwaliteit op korte termijn te verhogen zonder aanleiding te geven tot extra nutriëntenverliezen. Lees meer...

Juni 2016

Enten van luzernezaad
Juni 2015Intensieve melkveehouderij

Diversity on intensive dairy farms in FlandersJuni 2015


Veilig omgaan met mestgassen

Departement Landbouw en Visserij
Tijdens het mest mixen kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Tips om te voorkomen dat u of uw vee het leven laten.
www.varkensloket.beMei 2015
Arbeidsveiligheid in de tuinbouw: volle grond

Mei 2015Arbeidsveiligheid in de tuinbouw: glastuinbouw

Mei 2015


Arbeidsveiligheid in de tuinbouw: fruitteelt