Publicaties

juli 2017 - ILVO mededeling nr 231

Mogelijkheden voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen

Tommy D'Hose

juni 2017 - Brochure

Soja-teelt voor starters

soja-teeltDe sojateelt is een nieuwe teelt voor onze regio. Het is zoals maïs een subtropisch gewas (vorstgevoelig), wat beperkingen voor de teelt in onze regio’s inhoudt. De Vlaamse landbouwer is niet vertrouwd met het gewas; velen zijn afwachtend, anderen pionierend.
Deze teelthandleiding is er gekomen na een 4 jaar durend project, medegefinancierd door de Vlaamse overheid. Met ILVO als trekker en Inagro en KU Leuven-Campus Geel werd onderzocht of de teelt van soja in Vlaanderen mogelijk is. In een oriënterende fase is er gekeken of de teelt in onze klimatologische omstandigheden mogelijk is.
Aansluitend is de teelttechniek op punt gezet.
Deze praktische teelthandleiding richt zich op de landbouwers die aan de slag willen met dit nieuwe gewas. Door eigen ervaringen en ondervindingen kan de landbouwer de teelt verfijnen en opnemen in zijn bouwplan.

juni 2017 - Brochure

Teeltgids quinoa 2017

quinoa 2017In 2014 richtte ILVO (teelt gangbare landbouw) het “quinoa platform” op, samen met Inagro (biologische teelt), PCG (screening herbiciden), Proefcentrum Herent (demo rassen) en Departement Landbouw en Visserij (demo rassen in Paulatem). HoGent (screening herbiciden, rassen) versterkte de groep in 2016. De krachten werden gebundeld om in Vlaanderen beschikbare quinoa rassen uit te testen zowel in de gangbare als de biologisch landbouw. Naar aanleiding van het mini-symposium en netwerkevent “Quinoa in Vlaanderen: van plant tot klant” (Melle, 8 juni 2017) maakten we deze teeltgids waarin de technische ervaring opgedaan in het “quinoa platform” gebundeld wordt.mei 2017 - ILVO mededeling nr 235

Vlarisub-ringtest

Fien Amery

mei 2017 - ILVO mededeling nr 234

Biggencastratie stoppen in 2018: hoe ver staan we daarmee?

Marijke Aluwé

april 2017 - ILVO mededeling nr 233

Ecologische monitoring in het kader van het masterplan kustveiligheid: Middelkerke

Gert Van Hoey

april 2017 - ILVO mededeling nr 232

Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie: verkenning van de situatie in Vlaanderen

Laure Triste

maart 2017 - ILVO mededeling nr 226

Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs

Greet Ruysschaert

februari 2017 - ILVO mededeling nr 229

Voortgangsrapport effecten baggerlossingen

Bavo De Witte

februari 2017 - ILVO mededeling nr 228

Catalogue Belge description et recommandation chicorée industrielles 2017

Joke Pannecoucke

februari 2017 - ILVO mededeling nr 227

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor industriële cichorei 2017

Joke Pannecoucque

februari 2017 - Brochure

Brochure ILVO zaden

ILVO zaden Meer dan 80 jaar onderzoek en selectie
Mede door het eindeloze geduld en de gedrevenheid van onze veredelaars creëren we vooral in kleinere teelten nieuwe cultivars met een opvallende meerwaarde. Door een eigen productie-eenheid en ketenbewaking garanderen we de aflevering van kwalitatief basiszaad. Onze rassen worden wereldwijd vermarkt via mandatarissen. Deze brochure biedt u een overzicht van al onze selecties als basis voor een juiste rassenkeuze.

Pagina 1 van 17Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste