Presentaties

24.11.2016 - Presentaties CONTACTDAG AARDAPPEL - 17 november 2016

De aardappel contactdag in een notendop

 1. Nicole Viaene: ‘Oprukkende nematodesoorten: van identificatie naar beheersingsstrategie
  Niet enkel cysten, maar ook allerlei wortelknobbel- en andere aaltjes veroorzaken ongezien opbrengstderving in aardappelteelt: ken de soort in je veld en grijp in.
  Restaarde van geoogste knollen is een (internationaal) transportmiddel voor nematoden. Bemonstering van deze restaarde levert op een vlugge manier informatie op over het corresponderend perceel.
  Blijf alert: Globodera pallida en virulente populaties rukken op.
  Het wortellesieaaltje, Pratylenchus penetrans, is geen quarantaine en reist dus incognito mee met pootgoed.
 2. Wim Wesemael: ‘De wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi: aanpakken voor het te laat is
  Meloidogyne chitwoodi kan worden verspreid met machines en restaarde en bedrijfshygiëne is een belangrijk middel om problemen te voorkomen. Eens aanwezig is snel ingrijpen belangrijk en kan een aangepast teeltschema een oplossing bieden.
 3. Johan Van Vaerenbergh: ‘De handschoen oppakken tegen de bacteriële rotters
  ILVO zet in op hoge gezondheidseisen om bacterieziekte in pootgoed te beheersen. De vakkennis van de pootgoedtelers en de aangescherpte controles door de keurmeesters bewerkstelligen de kwaliteit. De handelshuizen en de professionele aardappelteler moeten echter ook aan alle knoppen draaien zodat pootgoed er bij aflevering prima uitziet en ook op het veld prima presteert.
 4. Kurt Heungens: ‘De schimmel Synchytrium: een bedreiging van over de grenzen
  De wratziekteschimmel duikt op in twee van onze buurlanden, dicht bij de Belgische grens. Er is gevaar op insleep maar dank zij een survey en de zeer gevoelige ILVO opsporingstechniek voor grondstalen kon worden aangetoond dat de schimmel nog niet in de Belgische grensstreek aanwezig is.
 5. Kris De Jonghe: 'Aardappelvirus Y-WILGA, fytoplasma’s en Candidatus Liberibacter: klein venijn!
  Het aardappelvirus Y Wilga is een PVY stam met beperkte symptoomvorming die overal in Europa gestaag in opmars lijkt te zijn. Ook bij ons wordt de stam meer en meer aangetroffen en vormt door afwezigheid van symptoomvorming mogelijk een probleem bij de veldkeuringen van pootgoed.
 6. Hans Casteels: ‘Vandaag ritnaalden in de knol, morgen Epitrix op de schil?
  Toenemend probleem met ritnaalden in de aardappelknol nu op dit ogenblik en mogelijks bijkomende problemen met uitheemse Epitrix in de toekomst na insleep.
 7. Kurt Heungens: ‘De gezondheid van de aardappel reeds vroeg te spotten op het veld?
  Onderzoek naar vroege en plaatsspecifieke detectie van ziekten bij aardappel via drone-gebaseerde hyperspectrale en thermische camera’s is gelanceerd.

07.10.2016 - Presentaties SMART MELKEN studiedag 6 oktober 2016

Verwelkoming (Joris Relaes)

Inleiding (Sam De Campeneere): Methane mitigation through nutrition

Methaan in de rundveehouderij: reductie via voeder(additieven)

Pauze met koffie

Methaan in de rundveehouderij: reductie via sturen van pensmicrobioom


Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste