Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf januari 2017

PASgeRUND: naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij

Hoe kunnen we ammoniakemissie beter opmeten op stalniveau? Kunnen we maatregelen uit de PAS-lijst verbeteren? Komen er nieuwe maatregelen in aanmerking voor de PAS-lijst? ILVO onderzoekt het samen met Inagro, de Hooibeekhoeve en het Innovatiesteunpunt. Uiteindelijk doel: bruikbare en effectieve emissiereducerende maatregelen.

Nieuwsgolf januari 2017

Degraderen om te upgraden: wat is het werkingsmechanisme van enzymen die niet-zetmeel polysachariden afbreken?

Welke bijdrage heeft elk van de 3 werkingsmechanismen van NSP-enzymen tot het verbeteren van de prestaties en de gezondheid van vleeskippen: 1) verlagen van de viscositeit, 2) opheffen van het kooi-effect en 3) prebiotische werking? Dit was de kernvraag van een O&O project uitgevoerd door ILVO in samenwerking met UGent en Agrimex. Daarbij werd getracht om de relatie tussen deze werkingsmechanismen en metabole parameters, prestatieparameters en de eigenschappen van het voeder te ontrafelen.

Nieuwsgolf januari 2017

Sensoren in de melkveehouderij: kloof tussen ontwikkelaars en eindgebruikers dichten

Welke goede praktijken in verband met het gebruik van sensoren in de melkveehouderij bestaan er, en hoe leren de melkveehouders die best kennen? Zestien Europese onderzoekscentra waaronder ILVO, maar ook bedrijven en organisaties vormen het thematisch netwerk ‘4D4F”. Dit netwerk heeft als doel de kloof tussen ontwikkelaars en gebruikers sneller te dichten.

Nieuwsgolf januari 2017

Schimmelgroei op appel(producten) gevaarlijk? Biosynthese en mogelijke preventie van patuline

Welke invloed kunnen bepaalde omgevingsfactoren hebben op de groei van de schimmel Penicillium expansum en zijn productie van het mycotoxine patuline? Onder welke productie-omstandigheden blijft het stabiel en dus gevaarlijk voor consumenten van gecontamineerd appelsap en appelfruitleer? ILVO en INRA willen via een gezamenlijk doctoraatsonderzoek de biosyntheseweg van patuline verder ontrafelen en mogelijk preventieve maatregelen bestuderen.

Nieuwsgolf januari 2017

Opsporing verzocht: plantentoxines in voedingssupplementen

Welke plantentoxines kunnen er in voedingssupplementen zitten? Welke zijn belangrijk en hoe spoor je ze op? Met het oog op de veiligheid van de consument ontwikkelt ILVO samen met CER Groupe gestandaardiseerde, gevoelige én betrouwbare methodologieën voor de opsporing van plantentoxines.

Pagina 1 van 55Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste