Nieuws

Dierproeven volgens ethische code en transparant
In april 2016 heeft ILVO samen met 23 andere Belgische publieke en private de Verklaring ter ondersteuning van dierproeven in België en de transparantie erover ondertekend, van het “European Animal Research Association” (EARA).


21.04.2017 - ILVO persbericht

Natuurlijke ventilatie in melkveestallen laat zich niet zo makkelijk modelleren.

Accurate metingen van ventilatiedebiet vergen nog steeds veel tijd en geld. Op vrijdag 21 april 2017 verdedigt Gerlinde De Vogeleer haar doctoraat: &...
lees meer ...

10.04.2017 - ILVO persbericht

Voederconversie van Vlaamse varkens opnieuw laten dalen: uitdaging voor ILVO- en UGent onderzoekers, en voor vleesvarkenssector.

Het voeder heeft een aandeel van 50 tot 70% in de kosten voor het afmesten van vleesvarkens. Voor varkenshouders komt het er dus op aan om met zo wein...
lees meer ...

31.03.2017 - Nieuwtje

Recreatieve zeevissers houden vanaf 1 april vrijwillig gegevens over vangsten bij

De recreatieve zeevisserij in België kent geen vergunnings- en meldingsplicht, waardoor het enorm moeilijk is om in te schatten hoeveel vis door ...
lees meer ...

28.03.2017 - ILVO persbericht

Activiteitenverslag ILVO 2016 is klaar

73 pagina’s nieuws in geconcentreerde vorm leren u onder meer dat ILVO 15 personeelsleden minder telt (we ziin nog met 548 FTE). De besparingsc...
lees meer ...

20.03.2017 - ILVO persbericht

Voedingstechnische begeleiding en advies voor Vlaamse HOEVEVERWERKERS gesubsidieerd

Vanaf 16 maart 2017 is er een nieuwe vorm van subsidie van kracht, de “KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers”. Voortaan kunnen hoevev...
lees meer ...

16.03.2017 - VIB-UGent Persbericht

Nieuw plantenonderzoek leidt tot ontdekking van een gen dat zaadopbrengst in maïs gevoelig verhoogt

VIB-UGent onderzoekers hebben een gen gevonden dat de plantengroei en de zaadopbrengst in maïs sterk verhoogt. Onderzoek naar gewasopbrengst is b...
lees meer ...

Pagina 1 van 17Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste