PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken

Hieronder kan je de PAS-lijst terug vinden. Vergeet niet om ook de gebruiksvoorwaarden te lezen. Deze voorwaarden zijn, samen met heel wat andere info (een verklarende lijst van termen en duiding rond de verschillen tussen PAS-lijst en AEA-lijst) terug te vinden in het deel Achtergrondinformatie.

RUNDVEE

R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (update: november 2017)
R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar: combinaties van PAS maatregelen (update: november 2017)*
R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar
R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
R-4 Vleeskalveren tot 8 maanden (update: november 2017)
R-6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)
R-7 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

VARKENS

V-1 Biggen
V-2 Kraamzeugen
V-3 Guste en dragende zeugen
V-4 Vleesvarkens
V-4 Vleesvarkens: combinaties van PAS maatregelen*
Varkens: combinaties van PAS en AEA V-maatregelen**
Varkens: combinaties van PAS en AEA S-maatregelen**

PLUIMVEE

P-2 Opfokpoeljen van legkippen (niet-kooisystemen)
P-4 Legkippen incl. (groot)ouderdieren van legrassen (niet-kooisystemen)
P-4 Legkippen: combinatie van PAS en AEA P-maatregelen (juni 2017) **
P-6 Slachtkuikens
P-6 Slachtkuikens: combinaties van PAS maatregelen*
P-6 Slachtkuikens: combinaties van PAS en AEA P-maatregelen (update: 13 september 2016)**

GEITEN

G-1 Geiten ouder dan 1 jaar (vleesproductie)

ARCHIEF

 

*De onderlinge combinatie van maatregelen op de PAS-lijst kan enkel indien de combinatie gedefinieerd staat in deze combinatietabellen.
**De combinatie van maatregelen op de PAS-lijst met maatregelen op de AEA-lijst kan enkel indien de combinatie gedefinieerd staat in deze combinatietabellen.

De combinatie van bepaalde V- en P-maatregelen op de AEA-lijst met een S-maatregel op de AEA-lijst is ook mogelijk. Meer informatie hierover is te vinden op de VLM website.