VELD TOT VORK…LAB TOT LEPEL…

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.
 • Gewasbescherming
  Gewasbescherming
 • Kleinveehouderij
  Kleinveehouderij
 • Rundveehouderij
  Rundveehouderij
 • Varkenshouderij
  Varkenshouderij
 • Aquatisch milieu en kwaliteit
  Aquatisch milieu en kwaliteit
 • Visserij en aquatische productie
  Visserij en aquatische productie
 • Toegepaste genetica en veredeling
  Toegepaste genetica en veredeling
 • Teelt en omgeving
  Teelt en omgeving
 • Groei en ontwikkeling
  Groei en ontwikkeling
 • Agrotechniek
  Agrotechniek
 • Productkwaliteit en -innovatie
  Productkwaliteit en -innovatie
 • Bedrijfs- en sectorontwikkeling
  Bedrijfs- en sectorontwikkeling
 • Plattelandsontwikkeling
  Plattelandsontwikkeling
 • Voedselveiligheid
  Voedselveiligheid
    

Themawebsites

Voor specifieke thema’s kan je ook op deze websites terecht:

DIRECT NAAR ONDERZOEKSPORTAAL met wetenschappelijke publicaties, projecten, onderzoekers…

productieprocessen voor voeding: www.foodpilot.be
plantenziekten en-plagen: www.ilvo.vlaanderen.be/diagnosecentrum
varkenssector: www.varkensloket.be
duurzame vis: www.fish2know.be
gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie: www.ilvogenesys.be
soja telen in Vlaanderen: www.ilvo.vlaanderen.be/soja

Meer themawebsites

© Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO) | Burgemeester Van Gansberghelaan 96 box 1, 9820 Merelbeke | Tel: +32 9 272 25 00
Disclaimer | Contact Webmaster.