Fipronil reinigingsprotocol

Met het oog op de vrijgave en herbevolking van de met fipronil besmette pluimveestallen werd in samenwerking tussen OVAM, ILVO, VITO, De Boerenbond en het kabinet Leefmilieu en Natuur (Minister Joke Schauvliege) een reinigingsprotocol uitgeschreven, waarbij naast de reinigingsstappen ook de uitzonderlijke milieuverantwoorde toepassing van het met fipronil gecontamineerd reinigingswater wordt vastgelegd.

Lees meer

Volg ons op

   twitter.com/ILVOvlaanderen   facebook.com/Instituutvoorlandbouwenvisserij

Projecten en onderzoekers


Op zoek naar een project of onderzoeker?

Themawebsites

Voor specifieke thema’s kan je ook op deze websites terecht:

Food Pilot: www.foodpilot.be
Diagnosecentrum voor Planten: www.ilvodiagnosecentrumvoorplanten.be
Varkensloket: www.varkensloket.be
Agrolink Vlaanderen: www.agrolink-vlaanderen.be
Smart Digital Farming: www.smartdigitalfarming.be
Bio-economie: www.ilvo.vlaanderen.be/bio-economie
PAS-lijst

Meer themawebsites