ILVO is partner in het initiatief FarmCafe, een nieuwe digitale werkplaats voor land- en tuinbouwers, opgezet door KBC. ILVO heeft hiervoor een niet-exclusief kosteloos adviescontract afgesloten. FarmCafe laat bedrijven toe om na te denken over hun bedrijfsvoering of moeilijke bedrijfskwesties door in contact te treden met collega’s en experten van uiteenlopende pluimage. ILVO gelooft dat bedrijfsleiders heel wat kunnen bijleren door in discussie te treden met collega’s en experten. FarmCafe biedt ILVO de mogelijkheid om zijn eigen kennis nog meer en op maat gesneden ter beschikking te stellen aan de sector. In eerste instantie delen we onze kennis over verschillende landbouwkwesties vooral via de inspiratiepagina van FarmCafe. Later zullen ook diverse individuele ILVO- experts aangesproken kunnen worden binnen de beveiligde omgeving van FarmCafe.
Lees meer in het persbericht over Farmcafé.

Veld tot vork…lab tot lepel…

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

Themawebsites

Voor specifieke thema’s kan je ook op deze websites terecht:

DIRECT NAAR ONDERZOEKSPORTAAL met wetenschappelijke publicaties, projecten, onderzoekers…

productieprocessen voor voeding: www.foodpilot.be
plantenziekten en-plagen: www.ilvodiagnosecentrumvoorplanten.be
varkenssector: www.varkensloket.be
duurzame vis: www.fish2know.be
gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie: www.ilvogenesys.be
soja telen in Vlaanderen: www.ilvo.vlaanderen.be/soja

Meer themawebsites